Back to the menu
1883-09-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-09-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt
Keywords: Carlsberg;
Comments: Application for permission to build "The Star Gate" (Stjerneporten).
Transcription:
Emneord: Carlsberg;
Attachments: 1883-09-24 ansøgning om byggetilladelse, på vegne af J.C.J.pdf
Kommentarer: Ansøgning om tilladelse til at opføre et portnerhus og et tårn (Stjerneporten). Skrevet på vegne af J. C. Jacobsen
Transskribering:


24-9-1883

Undertegnede ansøger herved den ærede Bÿgningskommission om Tilladelse til paa min Grund Matr No 19 c, Hvidovre Sogn at maatte opföre det paa medfølgende Tegning viste 1 Etages Portnerhus med vedliggende Taarn samt Indkjørselsport.

Portnerhus, Taarn og Hegnsmuur mures af Faxe Kalksten. Indkjørselsportens Piller ere af Granit. Taget over Portnerhuset dækkes med Tagpap.

Ærbødigst J. C. Jacobsen/F. Thomsen

Til
Bygningsinspecteuren for Frederiksberg District

verte
s. 2
Det Ansøgte indrømmesnder Iagttagelse af Byggelovens Forskrifter
Frederiksberg Bygningsinspektorat den 1ste Oktober 1883.
Archive Reference: CS 31959/7643