Back to the menu
1882-04-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-04-19
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Family feud; Carlsberg; Ny Carlsberg;
Comments: Draft to a letter in which Carls Jacobsen complains about J. C. Jacobsens excavations for new store rooms which are destroying his garden.
Transcription:
Emneord: Familiestrid; Carlsberg;
Attachments: 1882-04-19 Kladde nr. 1 til brev til JCJ.pdf
Kommentarer: Udkast til brev hvor Carls Jacobsen klager over at udgravningerne til J. C. Jacobsens nye lagerkældere ødelægger hans have.
Transskribering:
 
Ny Carlsberg
19-4-84
 
 
Jeg modtog igaar Meddelelse at Udgravningen til Dine nye Kjældere skulde begynde og paa en saadan Maade at min Haves Ødelæggelse derved er bleven en Kjendsgjerning. Thi det er selvfølgelig ligegyldigt om der graves med halvt eller heelt Anlæg om Fortovet bliver bredt eller smalt, Havens Plan bliver alene ødelagt ved at Spidsen langs Carlsbergveien skjæres af og ved at bryde Havens Hegn bryder Du Dit givne ord.
Det viser sig jo her at jeg ikke kan anlægge en Have paa en leiet Grund, idet mindste ikke naar Du er Eieren, jeg har
s. 2
derfor ikke andet at gjøre at at sætte Hegnet i min Eiendoms Grændse, hvortil der ogsaa er givet Ordre.
Jeg skal kun tilföie at jeg finder det forunderligt.
Archive Reference: CM