Back to the menu
1882-04-19
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-04-19
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Family feud; Carlsberg; Ny Carlsberg;
Comments: Second draft to a letter about the destruction of Carls garden.
Transcription:
Emneord: Familiestrid; Carlsberg; Ny Carlsberg;
Attachments: 1882-04-19 Kladde nr. 2 til brev til JCJ.pdf
Kommentarer: Udsanst nummer 2 til et brev om ødelæggelsen af Carls have. Afslutningen er uklar.
Transskribering:
 
Jeg modtog igaar Meddelelse at Udgravningen til Dine nye Kjældere skulde begynde, og på en saadan Maade at min Haves Ødelæggelse dermed er bleven en Kjendsgjerning. Jeg har derfor givet Ordre til at sætte Hegnet i min Eiendoms Grændse, da Du jo her viser mig at jeg ikke kan anlægge en Have paa en af Dig leiet Grund i Fred.
Men ved at bryde Havens Hegn bryder Du Dit givne Ord, selv om det paa Grund af Din svækkede Hukommelse maatte være ubevidst.
s. 2
Jens Nielsen maa ikke besørge Ærinder
___________
 
forunderligt er det ogsaa at Du der har lagt saa stor Vægt paa Exemplets Magt, ved at ødelægge min Have gives et Exempel paa hvorringe Betydning, Du anseer en Haves Plan at have, da Du dog ved ved Dit Testamente har lagt Din Haves Skjæl.. og Dit ....for en saa stor Deel i min Haand
 
Din ærbødige
 
Carl Jacobsen
 
Til
J. C. Jacobsen
Archive Reference: