Back to the menu
1866-06-27
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1866-06-27
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: Application for building license.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Carlsberg;
Attachments: 1866-06-27 Ansøgning om byggetilladelse.pdf
Kommentarer: Ansøgning om byggetilladelse.
Transskribering:
 
Foruden de tidligere anmeldte Bygningsforetagender agter jeg at foretage en Forandring med Røgledningen fra begge mine Damp Kjedler, saaledes at Rögen kan föres derfra til Bryggeriets Hovedskorsten gjennem det paa hoslagte Tegning viste horisontale Rör A hvilende paa Muur og Jernconstruktioner, og derfra videre gjennem det underjordiske Rör B, hvilket hermed anmeldes.
Dette Arbeide agtes paabegyndt strax.
 
Carlsberg d 27 Juni 1866.
 
J.C. Jacobsen
Brygger
 
Til Bygningsinspektøren i Frederiksberg Distrikt
Archive Reference: 000031959/00007643 ser. 3 æske 2.