Back to the menu
1873-05-06
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1873-05-06
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Müller, Ludvig
Keywords: National Museum; patronage;
Comments: About the acquisition of a bronze cista for The Department of Antiquities at the National Museum in Copenhagen. Thanks to Mr. John Lund for the scanning.
Transcription:
Emneord:
Attachments: 1873-05-06 Brev til L. Müller, Nationalmuseet.pdf
Kommentarer: Om indkøb af en cista til Nationalmuseets Antiksamling. Det originale brev befinder sig på Nationalmuseet. Tak til mag.art. John Lund for scanningen.
Transskribering:
Herr Etatsraad L. Müller.

Da det let kunde hænde at Andre havde bestemt et rundt Tal som 1000 Rdl til Maximum for Auctionsbudet, beder jeg dem ikke at standse ved dette Bud, men at blive ved lidt længere til 1100-1200 Rdlr.
Baron Rosenörn-Lehn har talt med Kultusministeren om den antike Cista og meddelt ham mit Forslag, at overlade Museet den med mindre aarlige Afbetalinger og for en Totalsum af 1000 francs under Indkjöbsprisen paa hvilket Forslag Hall ÿttrede Tilböielighed til at gaae ind, naar de gjorde Indstilling derom. Dersom der bliver Leilighed til at tale derom
s. 2
efter Auctionen imorgen, skal jeg meddele Dem nærmere Forklaring, hvis ikke kan jeg maaske træffe Dem senere paa Dagen i Museet eller i Deres Hjem.
Med Höiagtelse
J. C. Jacobsen
 
d 6 Mai 73
Archive Reference: Nationalmuseet