Back to the menu
1873-06-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1873-06-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Müller, Ludvig
Keywords: Patronage;
Comments: About the acqusition of a bronze cista to the Department of Antiquities at The National Museum, Copenhagen. The original letter belongs to Department of Antiquities. Thanks to mag. art. John Lund for scanning the letter.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed;
Attachments: 1873-06-08 brev til L. Müller, Nationalmuseet.pdf
Kommentarer: Om indkøb af en bronze-cista til Antiksamlingen. Det originale brev tilhører Nationalmuseet. Tak til mag. art John Lund for scanningen af brevet.
Transskribering:
Herr Etatsraad Müller
Uagtet det ikke sÿnes at min Forventning vil gaae i Opfÿldelse om at Ministeriet vilde söge en extraordinaer Bevilling til Cistaen, er det dog en Tilfredsstillelse at vide, at Belöbet ikke vil blive taget af Samlingens Ordinarium. Jeg skal afgjöre Mellemværendet med Le Maire og Suhr saaledes at jeg alene Staaer i Forskud for Restbelöbet, hvilket vil være det Simpleste.-
Ministeriets Skrivelser remitteres hermed samt Quitteringen for Marstrands Billede.
Med sand Höiagtelse
Deres J. C. Jacobsen
d 8 Juni 73
Archive Reference: Nationalmuseet