Back to the menu
1876-09-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-09-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Madvig, Johan Nicolai
Keywords: The Carlsberg Foundation; Patronage;
Comments: A covering letter to the deed of gift of the Carlsberg Foundation.
Transcription:
Emneord: Carlsbergfondet; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1876-09-25 Følgebrevet til Madvig.pdf
Kommentarer: Følgebrev til det egentlige gavebrev om Carlsbergfondets oprettelse.
Transskribering:
Til Præsidenten for det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
 
Herr Konferensraad Madvig

Hoslagt har jeg den Ære at tilstille Deres Höivelbaarenhed et ærbödigt Andragende til Videnskabernes Selskab om at tage en af mig i dag oprettet Stiftelse til videnskabelige Formaals Fremme under sin Varetægt.
Som Bilag vedlægger jeg det for Stiftelsen udfærdigede Fundats- og Gavebrev tilligemed Udkast til dens Statuter.
I levende Erkjendelse af hvor meget jeg skÿlder H. C. Ørsteds Lære og vækkende Indflÿdelse og som et Vidnes-byrd om taknemmelig Paaskjönnelse af hans Virksomhed for at udbrede Kundskabens Lÿs i videre Kredse, har jeg knÿttet Oprettelsen af ovennævnte Stiftelse til denne Dag, som ved Afslöringen af Ørsteds Monument er viet til hans Ihukommelse. Det vil ogsaa være mig kjært, dersom mit Andragende Til Videnskabernes Selskab kan blive tilstillet dets Medlemmer endnu i dag.
Modtag Hr Præsident Forsikringen om den udmærkede Höiagtelse, hvormed jeg tegner mig
 
Deres ærbödige J. C. Jacobsen
Brÿgger
Carlsberg d 25 September
1876
 
Archive Reference: Videnskabernes Selskabs Arkiv