Back to the menu
1862-02-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1862-02-28
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bissen, H. V.
Keywords: Thorvaldsen;
Comments: About casts of 3 reliefs by Thorvaldsen in Rome.
Transcription:
Emneord: Thorvaldsen;
Attachments:
Kommentarer: Om afstøbninger af 3 relieffer af Thorvaldsen i Rom.
Transskribering:
 
 
Scanning af brevet (højreklik og åbn i nyt vindue)
 

Kjöbenhavn d 28 Febr 1862

Herr Professor H. V. Bissen
Rom

Det var en overordentlig behagelig Overraskelse, De forskaffede mig ved Deres Meddelelse om at de tvende saalænge attraaede Basreliefs af Thorvaldesen ere at erholde i Rom og jeg kan ikke noksom takke Dem for den Velvilie De har viist, ved at have mine Ønsker i Erindring saavelsom ved Deres venskabelige Tilbud om at ville forskaffe mig Afstöbninger deraf og sörge for Disses Hjemsendelse.- Jeg staaer vel selv i Begreb med at tiltræde en Reise til Italien, paa hvilken jeg agter at komme til Rom senest d 12te April og kunde
s. 2
saaledes maaske fritage Dem for Uleiligheder, men da min Reiseplans Udförelse er afhænging af flere Omstændigheder, som let kunne forstÿrre den da jeg, selv om jeg kommer til Rom, er ubekjendt med alle Forretningsforhold, betænker jeg mig ikke paa at benÿtte mig af Deres gode Tilbud og at bede Dem gjöre mig den Tjeneste at besörge Afstöbningen og Af-sendelsen.
Hvad Deres Udlæg dermed angaaer, vil jeg saafremt jeg ikke kommer til Rom för Deres Afreise derfra, kunne sende Dem Dækning i en Anviisning paa et Huus i Rom eller Livorno, naar jeg (eller i min Fraværelse min Fuldmægtig paa Contoiret i Brolæggerstræde no 76) modtager underretning om Belöbet.
s. 3
Skulle De komme til Kundskab om at der existerede en Form eller Afstöbning af det 3die homeriske Basrelief: Hectors Afsked fra Andromache, beder jeg Dem fremdeles have mig i venlig Erindring

Med Höiagtelse

Deres forbundne

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek