Back to the menu
1872-09-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1872-09-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Botanisk Have; patronage;
Comments: J. C. Jacobsen informs Japetus Steenstrup that he has persuaded Johan Lange to be provisional chaiman of the board of the Botanical Garden.
Transcription:
Emneord: Filantropi; mæcenvirksomhed; Botanisk Have;
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen orienterer Japetus Steenstrup om at han har overtalt Johan Lange til at blive midlertidig formand for 'komiteen for Den botaniske Have'.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)
 
Kjære Ven !
 
Jeg traf idag Lange ved Valghandlingen og talte med ham om Formandsposten, som han naturligviis ikke gjerne vilde overtage, men jeg fik ham dog overtalt til at gaae ind paa, at Komiteen forelöbig valgte ham til at fungere indtil der blev udnævnt en definitiv Formand, hvilket formodentlig ikke vil skee för Komiteen udtrÿkkelig andrager derpaa. Det vil saaledes beroe paa Lange selv om han finder at den midlertidige Function besværer ham for meget; i modsat Fald bliver Sagen ved at gaae paa den Maade.- Jeg skal nu tale med Ministeren om han billiger denne Fremgangsmaade og underrette Dig om hans Svar hvorefter jeg antager at Du i et Cirkulaire
 
s. 2
 
til komiteen vil melde Nellemann Afgang og foreslaae at Lange indtil videre overtager hans Functioner, hvormed Sagen da vil være afgjort.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen
 
d 20 Septbr 72

 
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek