Back to the menu
1873-01-12
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1873-01-12
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Ploug, Carl
Keywords: Philanthropy; patronage
Comments: J. C. Jacobsen writes to Carl Ploug that he will pay the extra expences for the bronze tables on the base of the statue of Frederik VII that H. V. Bissen is working on.
Transcription:
Emneord: Filantropy; mæcenvirksomhed.
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen meddeler Carl Ploug at han vil dække de ekstra udgifter de bronzetavlerne til statuen af Frederik VII, som billedhuggeren H. V. Bissen er i færd med at lave.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)


Herr Redacteur PlougEfter en Konference med Bissen har jeg nu truffen forelöbig Aftale med Gamst & Lund's Efterfölgere om at stöbe de 4 Tavler til Frederik d 7des Monument i Bronze hver i eet Stÿkke. Selve Tavlerne ville kun koste c 1750 Rdlr men inclusive Bogstaverne vil det blive lidt mere, circa 2000 Rdlr. Hvad vi mangler til at bestride denne Udgift vil jeg paatage mig at dække og jeg har derfor bedet Herholdt om at meddele Bronzestöberen den fornödne Underretning.
Stöbningen af disse Plader kan være færdig samtidig med at Bissen

s. 2

er færdig med Statuen

Jeg beklager meget at jeg var saa uheldig at være fraværende da De var saa venlig at besöge mig og jeg benÿtter nu denne Leilighed til at bede Dem tegne mig for 3 Exemplarer af - ja hvad hedder det ? - Rosenbergs Ugeskrift.

Deres hengivne

J. C. Jacobsen

d 12 Januar
1873
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek