Back to the menu
1874-12-28
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1874-12-28
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Johannes
Keywords: Philanthropy; Rome;
Comments: J. C. Jacobsen sends greetings to Johannes Steenstrup and thanks for the pleasant days they spent together in Paris. Jacobsen includes a check of 1000 francs so that Steenstrup can prolong his stay in Rome.
Transcription:
Emneord: Filantropi; Rom;
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen takker Johannes Steenstrup for nogle behagelige dage i Paris og sender Steenstrup 1000 franc til forlængelse af hans studieophold i Rom.
Transskribering:
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)
 
 
D 28 Decbr 1874

Kjære Ven!

Det er sjeldent, at jeg er bleven saa behagelig overrasket som hiin Aften, da jeg ved et lÿkkeligt Tilfælde traf sammen med Dem i Theatre francais og det Par Dage, som jeg derefter tilbragte sammen med Dem bleve de behageligste paa hele min Reise, hvilke jeg derfor hÿppigt mindes.- Nu skal De jo efter Deres Reiseplan være i det mig saa kjære Rom, hvor mine Tanker saa gjerne dvæle og nu ville fölge Dem paa Deres Vandringer imellem Oldtidens og Middelalderens Mindesmærker. Det vil vel fortrinsviis være Bibliothekerne med Deres Böger og Haandskrifter som ville beskjæftige Dem, men De vil sikkert finde at Sÿnet af det gamle Rom og Livet deri vil bidrage væsenligt til Forstaaelsen af det læste. Jeg er derfor overbevist om, at et længere Ophold i Rom end det beregnede vil være ikke alene behageligt
 
s. 2
 
men til virkelig Nÿtte for Udbÿttet af Deres Studier og jeg haaber saaledes at kunne ÿde et lille Bidrag hertil ved at foröge Deres Ressourcer til Opholdet i Rom og Italien med Bel¨bet af indlagte Vexel paa 1000 francs, som jeg beder Dem at modtage som et Bevis paa min Interesse for Deres videnskabelige Arbeider og paa min oprigtige Hengivenhed for Dem.
Da jeg ikke kjender Deres Adresse i Rom, sender jeg dette Brev til fru Heiberg, som jeg antager at De er truffen sammen med og som sikkert vil gjöre sig en Fornöielse af at tilstille Dem Brevet.
Med de bedste Ønsker for Dem i det nÿe Aar og med de venligste Hilsener til Dem fra os Alle.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek