Back to the menu
1877-01-06
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-01-06
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Lange, Julius
Keywords: H. C. Ørsted; A. Jerichau; philanthropy; patronage
Comments: About the key to the fence around the Ørsted Monument.
Transcription:
Emneord: H. C. Ørsted; A. Jerichau; mæcenvirksomhed; filantropi;
Attachments:
Kommentarer: Om nøglen til hegnet omkring Ørstedmonumentet.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)

Herr Docent J. Lange
 
Jeg beklager at jeg ikke kan give Dem nogen aldeles nöiagtig Oplÿsning om Nöglen til Hegnet om Ørsteds Monument. Den blev nemlig i sin Tid af Tömrermester Kayser afleveret til Magistratens Oeconomiforvalter paa Raadhuset, men det er muligt, at den senere er bleven udjaant til Professor Jerichaueller Steenhugger Nielsen, som vilde efterarbeide Forbindelsen mellem de siddende Figurer og Piedestalen.
Hvad Indbÿdelsen og andre Documenter vedkommende Sagens Historie, angaaer, da beroe de hos Herr Grosserer Isberg
s. 2
paa Firmaet Suhr & Söns Kontoir.
Jeg kan dertil kun föie, at Hegnet omkring Monumentet er under Arbeide og vil blive udfört af Smedejern paa Granitsokkel efter Tegning af Architect Fenger under Ledelse af Stadsbygmester Stilling.
Ordningen og Beplantningen af Parkanlæget, hvori Ørsteds Höi kommer til at ligge, er overdraget til Landskabsgartner Flindt.
 
 
Med Höiagtelse
J. C. Jacobsen
 
 
Carlsberg 6 Januar
77
 
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek