Back to the menu
1879-04-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-04-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Ussing, Johan Louis
Keywords: Patronage;
Comments: J. C. Jacobsen suggests some improvements to the composition of the medal to J. N. Madvig.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed;
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen kommer med et par forslag til forbedring af medaljen til Madvig.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)


d 18 April 1879

Herr Professor Ussing.

Da De önsker at höre min Mening om Udkastet til Medaillen, bör jeg ikke undlade at sige, at det forekommer mig at Indskriften paa Forsiden, hvor smuk og velvalgt den end er, fÿlder for lidt. Skjöndt jeg ikke föler mig istand til at gjöre bestemte Forslag, vil jeg dog tillade mig at henstille om Portraitet ikke kunde omgives af Mandens Navn, samt at der paa Bagsiden kom en Indskrift, som indeholdt en Anerkjendelse af hans Fortjenester og Betÿdning, hvilket jo paa Latin kan gjöres kort og fÿndigt. Jeg tænker dermed paa A. S. Ørsteds Medaille.

Deres med Höiagtelse
hengivne J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek