Back to the menu
1913 u. dato
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1913 u. dato
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Unknown
Keywords: Railroad;
Comments: On the railroad accident at Bramming in July 1913
Transcription:
Emneord: Jernbane;
Attachments: U.å. notat om underlag til jernbanespor.pdf
Kommentarer: Om den alvorlige jernbane ulykke ved Bramming i juli 1913.
Transskribering:
Det Danske Arbejde som for Tiden ligger mig meget paa Sinde er det som udføres til Underlag for vore Jernbanespor. Det er sagt at Gruus er et uheldigt Underlag, og at det kun anvendes her i Landet fordi det er billigere end Skjærver.
Det siges undertiden at de Danske forstaae nok (daarligt nok) at spare, men de forstaae ikke at give Penge ud.
Den Spareskilling med Gruset har kostet saa og saa mange Menneskers Liv og Förlighed.
Jeg tillader mig mig derfor at gjentage mit Spørgsmaal fra forleden Dag: Skulle vi vedblivende kjøre paa Gruus eller hvorledes skal Underlaget forbedres saaledes at vi ikke risikerer Gjentagelse af Brammingulykken
Archive Reference: CA 000031961/000007645 ser. 3 æske 4