Back to the menu
1880-05-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-05-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Johannes
Keywords: Technology;
Comments: About J. C. Jacobsens article: "Betragtninger over opvarmning og ventilation af private Boliger. Efterfulgt af plancher med forklaringer af et opvarmnings- og ventilationsapparat som i 22 år har fungeret i mit hus på Carlsberg af M. J. C. Jacobsen. Fremlagt af Forfatteren ved Bruxelles Kongres for Hygiene og velfærd 1876"
Transcription:
Emneord: Teknologi
Attachments:
Kommentarer: Vedrørende J. C. Jacobsens artikel "Betragtninger over opvarmning og ventilation af private Boliger. Efterfulgt af plancher med forklaringer af et opvarmnings- og ventilationsapparat som i 22 år har fungeret i mit hus på Carlsberg af M. J. C. Jacobsen. Fremlagt af Forfatteren ved Bruxelles Kongres for Hygiene og velfærd 1876"
Transskribering:
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)
 
 
Kjære Johannes!
 
Jeg kan berolige dig med, at det Exemplar af min lille Afhandling om Ventilation, som Bibliotheket har modtaget er aldeles complet, uagtet det ingen Tavler indeholder, thi slige Tavler have ikke existeret. De "Planches" til hvilke der i Texten henvises, vare store Tegninger, der vare ophængte paa Væggene, som Udstillingsgjenstande og den trÿkte Text tjente til Forklaring af det Udstillede, men Enhver kunde medtage et Exemplar deraf som "Erindringsord". Jeg fik de originale Tegninger tilbage og troer at de endnu ere conserverede, men jeg tillægger dem
 
s. 2
 
ikke saa megen Betÿdning, at jeg vil tilbÿde Bibliotheket dem.
Jeg seeer Dig maaske herude för jeg reiser.
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
 
Carlsberg 11 Mai '80.
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek