Back to the menu
1881-09-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-09-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Fallesen, Morten Edvard
Keywords: van Zandt; Royal Theatre;
Comments: J. C. Jacobsen has an eye inflammation and has to write the letter to Fallesen with a pencil. J. C. Jacobsen is very concerned about NOT beeing able to meet the opera singer and actress Mlle Van Zandt.
Transcription:
Emneord: van Zandt; Det kongelige Teater;
Attachments:
Kommentarer: J. C. Jacobsen har voldsom øjenbetændelse og er meget bekymret for ikke at kunne møde opreasangerinden frk. van Zandt som planlagt. Han undskylder og forklarer over for Fallesen hvorfor han må skrive brevet med blyant.
Transskribering:
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)Kjære Hr Kammerherre Fallesen


Jeg maa skrive disse Linier med Blÿant fordi jeg ifölge min Læges Forbud ikke maa bruge Briller og uden disse ikke kan læse hvad jeg har skrevet.-
Jeg har siden min Hjemkomst fra Udlandet for 14 Dage Siden lidt af en Betændelse i Øjenlaagene, som sÿntes overstaaet da je forrige Onsdag gik i Theatret for at höre og se Mignon, men dette bekom mig ilde (fordi jeg ikke kunne modstaae Fristelsen til uophörligt at fölge Mlle Van Zandt's fortræffelige Mimik og hele dramatiske Fremstilling) at Inflammationen forværredes saaledes at jeg maatte holde mig inde og pleie mine Øine indtil jeg i Onsdags atter vovede mig ud, da jeg troede at Ondet var overstaaet, men efter at være kommen Hjem Onsdag Aften, var Inflammationen atter bleven slem og er det endnu, saa at jeg ikke har kunnet besöge Mlle Van Zandt, men har maattet anmode min Kones Niece, Fröken Berthelsenn, om at

s. 2

hilse paa hende i mit Navn og bringe hende et par med Blÿant skrevne Linier fra mig.-
Det er meget trist for mig, at jeg, som ved en stærk Bronchitis ifjor blev forhindret i at höre den beundrede Van Zandt, nu atter i Aar skal blive berövet den Glæde, at höre hende mere end en eneste Gang og ovenikjöbet maaske forhindres i at gjöre hendes personlige Bekjendtskab.
Men hvad der ligger mig mest paa Hjerte, er at der for Tiden ikke er sÿnderlig Sandsÿnlighed for at jeg kan gjöre det paatænkte Selskab for hende paa Torsdag, hvilket jeg dog endnu ikke vil opgive Tanken om.- Men da det er saa uvist om dette Forsæt lader sig realisere, bör jeg ikke undlade at underrette Dem om Situationen, for at De ikke i Tillid til Aftalen med mig skal forhindre andre Arrangements for næste Torsdag.-Skulde mine Øines Tilstand

s. 3

forbedres snart og saameget, at jeg kan tænke paa en Diner for Mlle V-Z hos mig, skal jeg strax give Dem Underretning derom.

Med særdeles Höiagtelse
ærbödigst
J. C. Jacobsen

Carlsberg 2/9-81

Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek