Back to the menu
1883-01-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-01-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Rubin, Marcus, statistiker
Keywords: Statistics;
Comments: About the consumption of "baiersk øl" in Copenhagen.
Transcription:
Emneord: Statistik;
Attachments:
Kommentarer: Om forbruget af baiersk øl i København.
Transskribering:
 
Scanning (højreklik og åbn i nyt vindue)


Carlsberg 30/1-1883

Herr Cand. polit. Marcus Rubin

Idet jeg bringer min forbindtlige Tak for den mig tilstillede om Konsumen i Kbhvn, tillader jeg mig at bemærke, at jeg tvivler paa , at Forbrugen af "Baiersk" Øl er saa stort, som De antager. Der udföres nemlig saa betÿdelige Quantiteter deraf fra selve Brÿggerierne i Faustg til hele Kjöbhvns Opland og til alle Provindserne x) (denne Udförelse til Provindserne er stegen overordentlig stærkt og i stærk Progression i de sidste Aar.) og desuden fra Aftapningsanstalterne paa Flaske til hele Landet, foruden Exporten til Udlandet, at jeg efter mit Kjendskab til Forholdene ikke kan troe, at der bliver 217,000 Tdr tilovers til Forbrugen i Kbhvn med Frederiksberg. Hvad Totalforbrugen af 220 Potter pr. Hoved, angaaer, maa jeg desuden gjöre opmærksom paa, at Halvdelen deraf er "hvidt Øl" som i Gjennemsnit neppe indeholder mere end halv saamegen Maltextract som det undergjærede og i den Henseende er meget

s. 2

forskjelligt fra det overgjærede Øl i Tydskland, der som bekjendt og som de detaillerede, practiske Meddelelser ogsaa vise, indeholder ligesaamegen Maltextract som det undergjærede, ei at tale om det danske "Hvidtøls" næsten forsvindende Alkoholgehalt.

Med Höiagtelse ærbödigst

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek