Back to the menu
1903-xx-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1903-xx-xx
Author: Jacobsen, Laura
Recipient: Hesberg, Rudolf
Keywords:
Comments:
Transcription:
Emneord: "Vansiring ved Kaserner"
Attachments: 1903 uden dato brev til Hesberg.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
Kjære Hesberg.
Jeg fik en Opfordring til at yde Bidrag til at forebygge at Villa Kvarteret i Valby ikke blev vansiret ved Kaserner, hvorved Jesus Kirken ogsaa vilde komme til at lide, jeg har betænkt mig saalænge paa at yde 2000 dertil, at det maaske er blevet forsildig. Carl sagde han vilde gaae og forhöre det, de faar vel snart at vide om de skal punge ud eller ei. Har De hört noget derom vil De da sige ham Besked.
Venlig hilsen fra Deres evig taknemmelige L. Jacobsen
Archive Reference: CM 385/1982