Back to the menu
1868-02-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-02-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Herholdt, Johan Daniel
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: J. C. Jacobsen recommends the company Dupont & Dreyfus in Paris from which he has bought the iron beams and rods he should use for reconstructing the buildings at Carlsberg after the fire.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1868-02-20 Herholdt.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen anbefaler arkitekt Herholdt firmaet Dupont & Dreyfus i Paris hvorfra han har købt jernbjælker til genopførelsen af de nedbrændte bygninger på Carlsberg.
Transskribering:
 
 
 
Dherr Dupont & Dreyfus i Paris, fra hvem jeg ifjor modtog alle de I-Jernbjelker, som jeg anvendte til Gjenopförelsen af mine nedbrændte Brÿggeribÿgninger, have fornÿlig sendt mig 2 Exemplarer af Deres Album med Anmodning om at tilstille en af vore mest ansete Architecter det ene Exemplar.- Idet jeg opfÿlder de nævnte Herres Anmodning ved at fremsende hoslagte Album til Dem, er det mig en Fornöielse at tilföie, at jeg har været særdeles tilfreds med det nævnte Firmas prompte Expedition, saavelsom med de leverede Varers Beskaffenhed.
Da Prisen paa de ordinaire Dimensioner, der bruges til Bjelker, er meget billig - c  5S pr dsk # (pundtegn) her paa Stedet, incl. Told og Fragt - kan man ved Hjælp af disse Bjelker construere brandfrie Bÿgninger næsten ligesaa billigt, som Bÿgninger med almindelige Træbjælker og jeg troer derfor at dette Materiale fortjener vore Architecters Opmærksomhed.
 
Med höiagtelse
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 20/2 - 68
Archive Reference: Det Kongelige Bibliotek, NBD 3. rk