Back to the menu
1882
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Lange, Julius
Keywords:
Comments:
Transcription:
Emneord:
Attachments: S.a. udast til brev til Julius Lange.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
Hr Docent Julius Lange
 
Det er os Undertegnede bekjendt at De beskæftiger Dem med et større Arbejde betænkende Fremstillinger af det menneskelige Legme i forskjellige Kunstskoler.
Da pecuniære Hensyn let kunde forhale Udgivelsen af dette Værk, hvilket vi meget vilde beklage, vilde det være os kjært om De vilde modtage indlagte Anvisning paa Kr. 3000 som et privat Honorar, idet vi bede Dem anvende det paa bedste Maade.
 
Med Høiagtelse
C.  Jacobsen jun
Ny Carlsberg
Archive Reference: CA 000002607/00000296