Back to the menu
1878-12-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-12-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Worsaae, J. J. A.
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About a meeting at Rosenborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1878-12-13 til Worsaae fmj 7-1878-79.pdf
Kommentarer: Om et møde på Rosenborg Slot.
Transskribering:

Höivelbaarne
Herr Kammerherre Worsaae.
 
Jeg skal ikke undlade at möde paa Rosenborg paa Onsdag til den fastsatte Tid. For en Sikkerheds Skÿld bör jeg dog bede Dem og de övrige Medlemmer af Bestÿrelsen ikke at vente efter mig, dersom jeg mod min Villie skulde blive forsinket.
 
Med særdeles Höiagtelse
ærbödigst
 
J. C. Jacobsen
 
 
Carlsberg 13 Decbr
1878
Archive Reference: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, fmj 7-1878-79