Back to the menu
1882-03-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-03-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Worsaae, J. J. A.
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About admission and control of tickets at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1882-03-02 brev til Worsaae, fmj 1-1881-82.pdf
Kommentarer: Om adgangsforhold og billettering på Frederiksborg Slot.
Transskribering:
 
Carlsberg 2 Marts 1882
Höivelbaarne
Hr Kammerherre Worsaae.
For det Tilfælde, at De ikke allerede har skrevet til Ministeriet om Kontrollen med Adgangskortene til Frederiksborg, tillader jeg mig at henstille om det ikke vilde være hensigtsmæssigt, at Adgangskortene bestod af 2 Dele, hvoraf den ene Deel kunde afrives og modtages af Museets Kustode til Vedlægning i en Bösse og den anden Deel kunde paa samme Maade modtages af Slotsforvalterens Betjent i Kirken.
Begge Halvdele maatte mærkes med det samme Nummer.
Hvorledes man skal controllere Betalingen for Stokke, Parapluier, osv, kan jeg ikke gjöre mig nogen Forestilling om, da denne Betaling maa modtages af den
s. 2
Betjent, som stadigt bevogter Indgangen til Museet i Udstillingstimerne og modtager og udlaaner de besögendes Töi, hvilket Hverv formentlig maa udföres af en af Slotsforvalterens Folk, da Museets Kustoder skulle vaage over Gjenstandene rundt om i Localerne og saaledes ikke kunne bevogte Indgangen.-
Med særdeles Höiagtelse
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 1-1881-82