Back to the menu
1885-08-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-08-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle
Comments: About the order of the statues for the Neptun Fountain.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; Neptunspringvandet; mæcenvirksomhed
Attachments: 1885-08-22, 64-1884-85 (5) brev til Meldahl.pdf
Kommentarer: Om bestillingen af statuerne til Neptunspringvandet. Denne donation sker på bekostning af indførelsen af elektrisk lys i samtlige bygninger på Carlsberg, der udskydes.
Transskribering:


Carlsberg 22de August 1885

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Jeg kan ikke töve med at meddele Dem, at jeg i Aftes modtog Tilbud fra Bronzestöberiet i Stockholm om at levere samtlige Statuer til Neptun's Springvandet og til den lille Fontaine i den indre Slotsgaard, stöbte af samme Metal som Originalen og udförte under Professor Börjesons Ledelse, som tillige modellerer den lille Figur - en Dreng med en Svane - som mangler, Alt at fuldföre i circa 1½ Aar, for en Priis af 39.800 Kroner.
Da jeg kan overkomme denne Udgift ved at opgive eller udsætte et projecteret Anlæg til electrisk Belÿsning af samtlige Bÿgninger paa Carlsberg, har jeg strax svaret, at jeg antager Tilbudet.
s. 2
Den ene Triton, som ikke er paa Drottningholm, men findes paa Heleneberg, er ikke medregnet, men Rosen mente at en Afstöbning deraf uden Vanskelighed vilde kunne erholdes og Börjeson mente at man maaske kunde faae Originalen da Eieren nÿlig er död.
Derom skriver jeg nu til Börjeson.
For at undgaae, at mit Navn skal blive nævnet som Bestiller, har jeg gjort Bestillingen i Frederiksborg Museets Navn, hvorom jeg skal give Museumsbestÿrelsen den fornödne Meddelelse, som ikke maa offentliggjöres.

Deres hengivne

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, fmj 64-1884-85