Back to the menu
1885-06-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-06-14
Author: Stegmann, Rudolph Ferdinand
Recipient: Jacobsen, Ottilia
Keywords: Aftægt
Comments:
Transcription:
Emneord:
Attachments: 18850614 brev til Ottilia.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
Kjøbh. 14/6 85.
Fru Ottilie Jacobsen!
Jeg tillader mig herved, kjære Niece skriftlig at meddele til Deres og Hr. Jacobsens Aprobation, den Aftale jeg har truffet med Fru J. B. - med Hensyn til mit fremtidige Ophold hos hende fra 1/8 d.A. Ved Arrangementet er jeg gaaet ud fra ikke at foraarsage Deres Tante nogen unødvendig ulejlighed eller Forstyrrelse i hendes daglige Husorden og tillige selv bibeholde den personlige Uafhængighed, jeg i det
daglige Liv sætter saa megen pris paa.
Vi blive altsaa enige om: "Jeg møblerer Værelset, holder mig selv med Frokost, Middagsmad, men nyder min
Aftensmad i Fru J. B.'s Familie; hermed haaber jeg at en venlig omgang mellem os måtte kunne benyttes/-
Endvidere falder Lys og Varme til min Udgift. Hvad Vasken angaar ønsker jeg at min hidindtilværende Værtinde
paa min Bekostning maa beholde den. I circa 1 Aar har jeg kært at kjende hende som en sjælden Agtværdig Kone
med hvem jeg i al den Tid ikke har havt et uvenlig Ord.
Under mit Ophold hos hende har hun ved Døden mistet 2 smaa Børn of for 15 Maaneder siden.......  Mand;
hun kan derfor som fattig Enke med 2 mindreaarige uforsørgede Børn trænge til al den Hjælp jeg formaar at yde
hende og det gjorde mig ondt at meddele hende at jeg maatte flytte til 1/8.
Haaber at De og alle Deres Kjære nyder Helbreddets Lykke, forbliver jeg med mange venlige Hilsner
Deres forbundne og hengivne
Rud. F. Stegmann
Archive Reference: CA 000002607/000000296