Back to the menu
1886-07-23
Language: Danish (Denmark)
Location: London
Date: 1886-07-23
Author: Gosch, A.
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Lansdowne House House Hertford House Wallace Collection
Comments:
Transcription:
Emneord: Lansdowne House Hertford House Wallace Collection
Attachments: 18860723 brev til C. J.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
18 Grosvenor Square. W.
23. Juli 1886

Højstærede Hr. Jacobsen
Jeg har netop faaet at vide fra Lord Roseberys Privat Secretaer at den først paatænkte Tid for Deres Komme til Lansdowne House, ikke vil være saa bekvem, man foretrækker 3-5 om Eftermiddagen Loverdag eller Mandag. Jeg har da arrangeret at hvis der ikke sendes anden Besked saa kommer De i morgen Eftermiddag mellem de to nævnte Klokkeslæt.
Der er ingen Catalog .. Huset, men Hr. Gilmour sagde at han om muligt selv vilde komme tilstede og vise Dem om.
Tak for Deres venlige Tilbud om at hente mig; det vilde ikke være praktisk da jeg bor netop i den modsatte Ende af Verden; men desuden har jeg opgivet den Idée at gaa med da jeg ikke vil kunne faa Tid.
Huset er i Berkeley Square og de ringer paa ved ….porten. Huset staar nemlig tilbage i en Have.-
Jeg har faaet og tilsendt Mr. Madsen adgangskort til Hertford House.
For jeg bede Dem være saa venlig at lade mig vide om Tiden for Lansdowne House convenerer dem og om vi see Dem paa Søndag, men send deres Brev venligst til
21 Stanhope Graden
Queens Gate.
Naar De faar det postet i aften har vi det i morgen i god Tid.-
Ang. Wilton House v Salisbury tror jeg ikke at nogen Tilladelse er nødvendig. De behøver blot at tage ned til Salisbury; men om De ønsker det vil jeg give Dem en almindelig Introduktionsskrivelse som De kan bruge om fornødent.
Ang. Holckham og Woburn Abbey har jeg skrevet til Lord Leicester og Duke of Bedford. Men ang. Castle Howard ved jeg endnu ikke ret Besked.
Venskabeligst Deres
 A Gosch
Archive Reference: CA 000002607/000000296