Back to the menu
1881-07-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Athens
Date: 1881-07-20
Author: Müller, Sophus
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments:
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 18810720 brev til C.J.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
                                                            Athen 20 Juli 1881
                 
 
Kjære Hr. Brygger Jacobsen
Jeg vil ikke forlade Grækenland uden at meddele Dem, at der ikke for mig, saa vidt jeg kan skjønne, er nogen særlig Grund til at ønske at kunne blive her endnu i lang Tid. Der graves ikke for Øieblikket nogetsteds og større Undersøgelser paatænkes vel, men ville, efter hvad der er sagt mig, næppe mere end i Gang for det Første.
Jeg maa derfor, saa meget der end var at se og lære for mig hernede holde mig til min begrænsede Reiseplan og glæde mig over, at jeg har kunnet i Ro og til Bunds kunnet studere de ældste Fund og se den hele Række af dertilhørende Localiteter: Olympia, Mykene, Tiryns, Menidi, Sparta og Palamidi. Dels er en høist interessant Gruppe af Fund, som sikkert endnu ikke er rigtig forstaaet.
Jeg gaar nu herfra med Skib efter min først lagte Reiseplan; men det sker ikke uden at jeg sender et langt Suk efter dette Oldtidsland, dette Kunstens Hjem.
Jeg har kjøbt rigtig gode Ting til vor Antiksamling; men de smaa Pengeforhold har jo ogsaa her været generende. Rent bortset fra den forfærdelige Hede beder jeg Dem modtage en meget varm Hilsen fra
Deres med Høiagtelse ærbødigst hengivne
 
Sophus Müller
Archive Reference: CA 000002607/000000296