Back to the menu
1882-05-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-05-08
Author: Lange, Julius
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords:
Comments:
Transcription:
Emneord:
Attachments: 1882-05-08 brev til C.J.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
Kjære Hr. Jacobsen
 
Foreløbig 100000 Tak - saa mange som der er Øre i den Sum, De have sendt mig Anvisning paa.
Disse Linier ... naar En gjælder som foreløbig Kvittering; hvis De ønsker en mere formel, skal jeg sende Dem den.
Min endelige og egentlige Tak forbeholder jeg mig at bringe Dem personlig
 
8 Maj 1882
Deres af Hjertet hengivne
Jul. Lange
 
 
Archive Reference: CA 000002607/000000296