Back to the menu
1883-04-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-04-08
Author: Staun, teaterchef
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Royal Theater
Comments: Thanks for the 13 busts
Transcription:
Emneord:
Attachments: 1883-04-08 brev fra Teaterchef Staun til C. J.pdf
Kommentarer:
Transskribering:
Chefen for Det Kongelige Theater og Kapel
Kjøbenhavn d. 8. April 1883
 

Efter at nu de 12 af Dem til det Kongelige Theater skjænkede Marmorbuster med tilhørende Piedestaler ere blevne opstillede i Tilskuerfoyeren og tilligemed en 13de endnu ikke offentlig udstillet Buste ere blevne afleverede til Theatret, beder jeg Dem modtage det Kongelige Theaters aller bedste Tak for denne store og smukke Gave, der i saa hoj en Grad bidrager til at give Foyeren et kunstnerisk Præg.
Jeg forbliver med udmærket Højagtelse
Deres meget ærbødige
Staun
 
Til
Hr. Kapitain, Dr. Phil. J. C. Jacobsen, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.
Archive Reference: CA diverse