Back to the menu
1840-12-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1840-12-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Møller, Lauritz
Keywords: Sofus Møller
Comments: Birthday greetings
Transcription:
Emneord: Sofus Møller;
Attachments: 1840-12-15 brev til Laurits Møller; CA æske 31889.pdf
Kommentarer: Fødselsdagshilsener og lykønskninger med Sofus Møllers fødsel
Transskribering:
 
S. T.
Herr L. R. Møller
 
Kbhvn d. 15de Decbr. 1840
 
Kjære Ven!
Endnu aldrig har jeg med saa fuld Føie kunnet lykønske dig paa din Fødselsdag, som i dag, thi aldrig har noget Aar bragt dig saa megen Glæde og Lykke som det nu tilendebragte og næppe har du nogensinde seet et kommende imøde med saa glade Forhåbninger som i dag.
O ! gives der vel nogen Lykke, der kan lignes med den, som et Barns Fødsel skjænker? gives der nogen Følelse, der saa ganske opfylder Hjertet og helliger og forædler det, som Faderkjærligheden? Nei! Intet, Intet af hvad der allerede stærkest bevæger et Menneskes Bryst kan sættes i Lighed med denne salige Følelse.-
Jeg har selv fornemmet den og den glemmes aldrig – derfor bringer jeg dig mit fulde Hjertes inderlige Deltagelse i Din Lykke og Glæde og min varme Bøn forener sig med din for - Din førstefødte Søn og for hende, der nu er Dig dobbelt dyrebar - Himlen bevare ogsaa Dig længe for og med dine Kjære og skjænke Dig – mange mange Faderglæder!!
Din stedse hengivne J. C. Jacobsen
P.S. Moder og Laura beder ogsaa at hilse og bringer deres Lykønskninger.- Medfølgende Ubetydelighed bedes ikke forsmaaet som en lille Erindring om din Ven

Jack
Archive Reference: CA 000031889/00007584