Back to the menu
1889-05-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Paris
Date: 1889-05-08
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Alf
Keywords: Paris; World Exposition; 1889; Theodora Jacobsen; Paul Dubois
Comments: Letter to Alf Jacobsen from Paris
Transcription:
Emneord: Theodora Jacobsen; Paul Dubois; Verdensudstilling Paris 1889;
Attachments: 1889-05-08 brev til Alf Jacobsen fra Paris.pdf
Kommentarer: Brev til Alf Jacobsen fra Paris.
Transskribering:
Paris.
8-5-89

Min kjære Dreng
Du kan tro jeg tænker meget paa Dig og længes meget efter Dig.
Vore gode Venner spørge mig ofte om vore Børn, jeg kan da svare dem at jeg har saadan en god og flink Dreng som er min store glæde. Hvis Vor Herre vil lade dig leve og være rask og du selv vil være flittig og flink, saa kan du maaske ogsaa en Gang komme til Paris og faae Venner iblandt de gode Mennesker her.
I dag har vi været hele dagen sammen med Hr. Paul Dubois som du nok kan huske var hos os i Efteraaret, og nu skal vi hen og spise til Aften hos ham sammen med flere andre store Kunstnere.
Det er nu saa varmt hernede som midt om Sommeren hos os næsten alle Træer ere grønne og Kastanierne have Blomster
Paa den store Verdensudstilling er der meget at see. Det store Eifeltaarn", som du nok har hørt Tale om er næsten 9 Gange saa höit som Runde Taarn i Kjøbenhavn. Det er bygget alene af Jern; men ligesaa nævneværdig er den store Hal, hvori Maskinerne ere opstillede. Hele Ny Carlsberg kunne magelig faae Plads i den.
Kan du nu hilse dine smaae Brødre fra mig; til Theodora skriver jeg i morgen.
Vi veed ikke endnu om vi kunne komme hjem paa Tirsdag eller först paa Onsdag.
Lev vel min kjære, deilige Dreng, Papa knuger Dig til sig i Tanken.
Din kjærlige Fader
Carl Jacobsen
Archive Reference: CA 000031889/000007584