Back to the menu
1887-03-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Genova
Date: 1887-03-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Theodora
Keywords: Family life;
Comments: J. C. Jacobsen thanks his grand child Theodora for the letters she has sent and asks her to greet her siblings.
Transcription:
Emneord: Familieliv;
Attachments: 1887-03-02 brev til Theodora Jacobsen fra Genova.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen takker Theodora for brevene hun har sendt og beder hende hilse sine søskende.
Transskribering:

Genua d. 2de Marts 1887.

 

Kjære Theodora

 

Tak for dine smaae Breve til Grandpapa og Grandmama og Tante Agnes hvorover vi alle 3 bleve meget fornøiede, da vi alle længes efter Dig og ofte tænker paa dig og tale om dig. Jeg har idag igennem Telegrafen lykønsket din Fader i Anledning af hans Fødselsdag og underrettet ham om at vi paa Søndag Morgen haabe at møde ham og din Mama i Rom. Jeg har ikke Tid i Aften til at fortælle dig om vor Reise men naar du taler med fru Kühle kan hun sige dig hvad jeg har fortalt heri. – Fra min Kone, Tante Agnes og Sophie Steenstrup skal jeg kÿsse dig mange Gange. Din kjærlige Grandpapa

Jacobsen

 

Hils Alf og Beatrice og Helge og Vagn og Erland fra os alle og kÿs dem fra mig.

Tante Bertha skriver snart til dig fra Rom.

Din Jacobsen

 

Archive Reference: CA 000031889/000007584