Back to the menu
1884-06-24
Language: Danish (Denmark)
Location: München
Date: 1884-06-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bertelsen, Agnes
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: J. C. Jacobsen writes from Munich about his further travel plans. He will go to Verona and Marseille. He has not seen anything about the cholera in France in the papers.
Transcription:
 
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1884-06-24 brev til Agnes Berthelsen fra München FA 4-001-00011.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen skriver fra München om sine rejseplaner. Han vil rejse til Verona og Marseille. Han har i aviserne intet læst om koleraepidemien i Frankrig.
Transskribering:
 
München Tirsdag Aften
den 24 Juni 1884
 
Kjaere Fröken Bertelsen
För jeg i Morgen Formiddag reiser herfra til Verona, maa jeg takke for Telegrammet med 3 Underskrifter. Jeg har dog hverken i de franske eller i de tyske Blade fundet et Ord om Cholera i Toulon.- I hvert Fald gaaer jeg til Turin, hvor jeg bliver 1 Dag og dersom Deres onde Spaadom skulde bekræfte sig, gaaer jeg fra Turin over Mont Cenis först til Lyon, hvor jeg da kan faae nærmere Underretning. Jeg har haft en heel Del Uleilighed for at finde Poul V, men omsider lykkedes det idag og vi have spist til Middag sammen og talte nogle Timer sammen i Aften. Han har det godt og arbeider flittigt med at tegne Hoveder efter levende Model for en anseet Lærer Heim. Naar hans Provearbeider til Efteraaret skal forvises i Academiet faaer han först at vide hvor store Fremskridt han har gjort og i hvilken af Academiet Skoler han kommer til at fortsætte sine Studier. Hans Udtalelser derom forekom mig meget fornuftige og han gjorde i det hele et godt Indtryk paa mig. Jeg har havt Brev fra min Kone fra Berlin, hvor hun havde det godt og saae sig godt om. Tak for Dagbladet. Send mig et Nummer deraf til Marseille, saasnart Udfaldet af Valgene meddeles deri.
Jeg har nu pakket min Kuffert og er træt og da Kl er 11 1/2 maa jeg slutte. Hils alle, ogsaa Pasteurs, og Ottilie og Theodora og vær selv venligst hilset fra
 
Deres hengivne
J.C. Jacobsen
 
Bed Hr Bang at oversætte min Artikel i det sidste Nummer af Fasbenders Tidsskrift paa Fransk og levere Dem den, for at De kan give Pasteurs den.
Jeg har nemlig deri omtalt Pasteur seniors Lære om Bryggeriet. Jeg vil jo gjerne vide hvornaar Pasteur kommer hertil, for at jeg kan indrette min Reiseplan derefter. Jeg kan ikke komme hjem för den 24de men det kunde være at et Par Dages Forlængelse kunde blive af Betydning.
Faaer jeg ingen Underretning, kommer jeg hjem præcis den 24 de.
Det er tidsnok at jeg faaer Underretning i Lyon til den 5te eller i Wiesbaden til den 12te Juli begge Steder poste restante.
Archive Reference: FA 4-001-00011; F7