Back to the menu
1884-05-31
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-05-31
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Hansen, Emil Chr.
Keywords: Brewey technology;
Comments: J. C. Jacobsen returns a draft to one of Hansen's articles with his notations.
Transcription:
Emneord: Bryggeriteknologi;
Attachments: 1884-05-31 brev til Emil Chr. Hansen, FA 19-007-00004, Kasse F 20, læg G.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen returnerer kladden til en af Emil Chr. Hansens artikler med bemærkninger.
Transskribering:
31/5 1884
 
 
Herr Dr Hansen
 
Idet jeg hermed tilbagesender Deres Kladde med mine Bemærkninger, maa jeg hvad Oversættelsen angaaer bemærke, at den maa foretages af en Brÿggerikÿndig, da den ellers bliver uforstaaelig for Fagmænd x). De gjör derfor sikkert rettest i at sende Manuscriptet paa dansk til Fasbender, som har Medarbeidere der oversætte de danske "Meddelelser" meget godt og i hvert Fald læseligt for tÿdske Brÿggere. Tidligere var det, saavidt jeg ved, Dr Likey som nu er ved Brÿggeriet i Klippan i Sverrig som oversætte for Fasbender. Maaskee han gjör det endnu
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
x) Ordet "Holdbarhed" maa ombÿttes med et andet Udtrÿk i den danske Text
Archive Reference: FA 19-007-00004