Back to the menu
1865-05-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Antwerpen
Date: 1865-05-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Laura
Keywords: Travel letter; travel letters; health;
Comments: J. C. Jacobsen writes to Laura about his cough and the medicin he has had to use. It was useless and instead of medicin he smoked cigars which loosened the slime in his throat.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; helbred;
Attachments: 1865-05-09 brev til Laura Jacobsen fra Antwerpen FA 2-021-00048.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen skriver fra Antwerpen til Laura om sin hoste og den medicin han har måttet tage. Den var virkningsløs så i stedet har han røget cigarer, der løsnede slimen i halsen!
Transskribering:
 
Antwerpen Tirsdag Morgen
d 9 Mai 1865
 
Kjære Laura!

Siden jeg skrev sidst er min Hoste aldeles ophört, hvilket var meget heldigt, da det i höi Grad vilde have generet mig, dersom jeg paa mine Farter fra Morgen til Aften bestandig skulde have iagttaget Forsigtighed. Det fölte jeg i Lübeck og paa Reisen til Amsterdam. Den Brystsaft, jeg medbragte fra Kbhvn, brugte jeg Resten af ved Ankomsten til Amsterdam.- Uagtet Hosten da var saa godt som oplöst, vilde jeg dog for en Forsigtig-heds Skÿld anskaffe en nÿ Portion, men paa det förste Apothek, hvor jeg henvendte mig, svarede man efter et Par Timers Forløb, at man ikke kjendte den ene af Ingredienserne: Elexir pectoral, som hverken fandtes i den hollandske eller engelske Pharmacupæ. I et andet Apothek meente man nok at kunne skaffe denne Medicin, men da jeg fik den, smagte den meget stærkt af andre Ting end den danske og jeg kastede den derfor bort.
s. 2
Istedet for Medicin brugte jeg da en Cigar om Morgenen, som gjorde god Virkning til at lösne Slimen i Halsen. For det Tilfælde at jeg igjen skulde faae nogen Hoste, var det dog ikke afveien at have en brugbar Recept paa mine Brÿst-draaber og jeg vil derfor bede Djörup skrive en nÿ Recept, hvori de enkelte Bestanddele af Elexir pectoral ere angivne i deres Forhold. Jeg kan da faae den i det Brev, der træffer mig i Paris.
Iövrigt er mit Befindende aldeles normalt, uagtet jeg lever höist uregelmæssigt. Nogle Dage spiser jeg 8 à 9 Retter Mad ved Table d'hôte andre Dage har jeg ikke faaet Andet end Kaffe om Morgenen, Bröd og Ost om Middagen og et Glas Øl om Aftenen. Jeg har drukket mange Slags Øl, noget Tÿkt, noget Tÿndt, noget sÿrligt, noget fortræffeligt, men det bekommer mig altsammen saare godt.- Luften er behagelig varm og har ikke været trykkende, undtagen i gaar Aftes, da den var græsselig Lummer, men
s. 3
i Nat have vi faaet en dÿgtig Regn, som har renset den ÿpperligt.
Gid I maatte have ligesaagodt Veir i Hjemmet!
Paa Torsdag venter jeg at modtage det förste Brev i Brÿssel, hvoraf jeg haaber at faa Underretning om at du og Carl og Alle paa Carlsberg have det godt.
Jeg haaber du benÿtter den smukke Sommertid til at kjöre ud med Venner og Bekendte og at Carl snart kan bringe det saa vidt, at han kan ledsage Eder til Hest paa Leila.- Det var ogsaa godt for ham, dersom han jevnligt vilde invitere en og anden af sine Venner, som Boye, M. Lunn, osv til Spadsere-tour eller Smaatoure paa Jernbanen og tractere dem som sine Gjæster i al Tarvelighed. Slige senere Opmærksomhed.. knÿtte de unge Mennesker, der ikke selv have Meget at raade over, nærmere til ham, og det kunne han have megen Gavn af.-
Jeg skal nu til at pakke mine Kufferter til Afreisen (et kjedeligt Arbeide) og har derfor ikke
s. 4
Tid til at skrive mere.. Næste Gang vil jeg, saavidt Tiden strækker til, sende Carl nogle Linier om de Kunstsager, osv, som jeg har seet og som særligt interessere ham. Hils ham kjærligt fra mig. Ligesaa alle Andre paa Carlsberg og de Venner du seer.

Vær selv kjærligst hilset fra

Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 2-021-00048; F7