Back to the menu
1884-06-20
Language: Danish (Denmark)
Location: München
Date: 1884-06-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bertelsen, Agnes
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: J. C. Jacobsen tells about his visit to Götz brewery in Okocim, Poland, his stay in Vienna and his further travel plans.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1884-06-20 brev til Agnes Berthelsen fra München FA 4-001-00010.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen skriver om sit besøg hos brygger Götz i Okocim, Polen og sit ophold i Wien og hans videre rejseplaner.
Transskribering:
München, Bairischer Hof
Fredag den 20 Juni 1884

Kære Fröken Bertelsen
Da min kone nu er bortreist, som jeg haaber ved sædvanligt, taaleligt Helbred og jeg herefter skal skrive hende til i Teplitz, benytter jeg et Øjebliks  Frist til at fortælle Dem lidt om min Reise. Den har hidtil været meget behaglig, næsten altfor behagelig, thi man gjör overalt for meget Væsen af den gamle Brygger paa Gamle Carlsberg, der (vel ikke ganske uden Grund) betragtes som et Mönsterbryggeri - Den fortræffelige Götz havde bestilt et elegant Logis til mig i Krakau og han og hans vakkre Sön (der er meget lovende i alle Retninger) mödte mig dér og viste mig omkring overallt indtil Fasbender senere ankom. I Götz's elegante Bolig i Okocim blev der ligeledes vist mig den mest udsögte Opmærsomhed, saavel af hans Familie, som af hans talrige Stab af Functionairer i hvilken Anledning jeg blev nödsaget til at forlænge mit Ophold i Okocim een Dag og kunde endda ikke komme til Saltmarkerne i Wielitzka.
I Wien hvor jeg kunde vente at modtage flere Besög tog jeg det eleganteste Logis i Grand Hotel i förste Etage med Salon, luxuriöst udstyret, ved Hovedaltanen. Her var jeg uophölig paa Farten i Selskab med Prof Thausing og Fasbender m Fl og traf heldigviis Theophilus Hansen, som viste mig omkring i hele den prägtige Parlamentsbygning. Han besögte mig næste Dag og beklagede at han ikke kunde indbyde mig til en Udflugt, da han samme Aften skule reise til Berlin.-
Veiret var forövrigt ikke gunstigt i Wien, med Undtagelse af den förste Dag, thi senere blev det blæsende med hyppige voldsomme Regnbygger og saa koldt, at man maatte gaae med Overfrakke, og saa frös jeg endda og blev lidt forkjölet med Snue og Hæshed og lidt Hoste saa at jeg maatte benÿtte Djörups Recept paa Brystmixtur, hvilken som sædvanlig hjalp, saa at Hosten nu omtrent er forbi men jeg bruger dog stadig Medicinen, da Veiret ogsaa her i München er meget ustadigt og saa koldt, at det nylig haglede. Nu maa jeg skynde mig at komme omkring til de Folk jeg vil tale med i München og i Weihenstephan, thi de reise maaske allerede i Morgen til Bryggercongressen i Berlin.
Nu vil jeg kun Önske, at mine Venner ikke ville gjöre altfor stort et nummer ud af den nye "absolut rene Gjær", som har vakt stor Glæde og sikkert vil gjöre Opsikt paa Kongressen. Hele min Fortjenste deraf indskrænker sig dog til, at jeg har stiftet Carlsberg Laboratoriet og vel ogsaa ved mine Raad bidraget noget til at Undersögelserne ere komme i det rette Spor. Men i denne som i flere andre Henseender kommer min beskedene Virksomhed til at tage sig ud som noget stort, fordi de fleste Andre gjöre saa lidt eller slet Intet.
Jeg har skrevet til Kühle at bede Bang om at levere Dem 200 Kroner, hvilke De ved Leilighed maa bringe Anna Puds, hils hende og hendes Moder at jeg har tænkt paa dem i Anledning af Tante Mines Död.
Jeg venter at blive færdig til at reise herfra den 25de og gaaer da lige til Marseille, hvor jeg venter at være fra den 29de Juni til 1ste Juli. Derfra gaaer jeg i de fölgende Dage til Lyon, hvor jeg formodentlig bliver til den 5 Juli.Til begge Steder maae Breve sendes poste restante.
Hils alle omgivende paa Carlsberg (inclusive Hvaps) og vær selv venligst hilset fra
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen
 
Hils M. og Mme Pasteur paa det venligste fra mig og forsöm ikke at vise dem Opmærksomhed ved Kjöreture, Blomster, etc. Jeg har villet skrive til gamle Pasteur og fortælle ham Noget om Levure pure (den rene Gjær) men endnu har ikke kunnet faae Tid dertil.
Archive Reference: FA 4-001-00010; F7