Back to the menu
1865-07-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Avignon
Date: 1865-07-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Laura
Keywords: Travel letter; travel letters;
Comments: J.C. Jacobsen tells about his visit to Veltens brewery in Marseille and of the many Roman ruins of Provence.
Transcription:
Emneord: Rejsebreve; rejsebrev;
Attachments: 1865-07-24 brev til Laura Jacobsen fra Avignon FA -2-021-00056.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen fortæller om sit besøg hos Velten i Marseille og om de mange romerske ruiner i Provence.
Transskribering:
Avignon. Mandag Aften
d. 24 Juli
Kjære Laura!
Af mit större Brev, som jeg dennegang har skrevet til Carl, fordi det nærmest omhandler Oldsager og Brÿgggeri, vil du erfare, at jeg har været overordentlig tilfreds med mit Besög i Marseille, navnlig for Brÿggeriets Vedkommende og at mine Tanker nu væsentligen ere optagne deraf. Det er derfor ikke sÿnderligt jeg herefter vil kunne fortælle, der kan have Interesse for andre.- Jeg reiste igaar henad Middag fra Marseille til Arles og idag ved samme Tid fra Arles hertil.- I Arles besaa jeg de interessante Ruiner fra Romertiden, navnlig Amphitheatret, som er större end det i Nimes og har adskilligt Eiendommeligt; dernæst Theatret, som vel er i höi Grad ruineret, men dog det störste og completteste jeg har seet.-. Der er saa meget af de enkelte Dele bevaret, deriblandt nogle smukke Söiler paa deres Plads, at man med Lethed kan fuldstændiggöre det Hele i Phantasien, naar
s. 2
man kjender Oldtidens Theatre af Skrifter.
Jeg besaae ogsaa med stor Opmærksomhed en anden af Arles Mærkværdigheder, nemlig dens for deres Skjönhed priste Quinder. Men, hvad enten det nu var, fordi mine Tanker vare noget öllede eller fordi altfor megen Omtale havde spændt mine Forventninger for höit, nok er det jeg blev stærkt skuffet. Jeg saae ikke en eneste Skjönhed og faae virkelig smukke, men hos Mange var der Elementer til Skjönhed, som ikke findes hos Befolkningen i denne Deel af Frankrig og som gjöre det troligt, hvad der fortælles, at de skulle være Efterkommere af en gammelgræsk Befolkning. Deres Figur er i almindelighed smuk, men hvad der har skaffet dem deres Berömmelse er nærmest deres nÿdelige og simple Dragt, omtrent som Albanerindernes, men med kort Tröie og Forklæde og med en eiendommelig, nÿdelig Coiffure, som klæder dem overordentlig godt.- Det traf sig heldigt, at det var Söndag, saa at jeg fik dem at see pÿntede paa Promenaderne.- Jeg havde ogsaa i den
 

Resten af brevet mangler
Archive Reference: FA 2-021-00056; F7