Back to the menu
1884-11-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-11-16
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heymann, Frederik
Keywords: Patronage;
Comments: J. C. Jacobsen feels honoured because Frederik Heymann at Tuborg wishes to display a copy of Bissens's bust of him next to the busts of H. C. Ørsted and L. Pasteur.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed;
Attachments: 1884-11-16 brev til Fr. Heyman.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen er beæret over at Frederik Heymann på Tuborg ønsker at stille en kopi af Bissens buste af ham op ved siden af busterne af L. Pasteur og H. C. Ørsted.
Transskribering:

Carlsberg 16.de Novbr 1884.
 
Hr. Brygger Fr. Heyman.
Det er sandelig altfor stor en Ære De vil vise mig ved at opstille min Buste sammen med Pasteur og Ørsted, men naar de önsker at have en Buste af mig, maa jeg takke Dem for et saadant Bevis paa Deres Velvilie og jeg skal i den Anledning meddele at de uden Tvivl vil kunne faae en Afstöbning hos Billedhugger Bissen af den Buste af mig, som hans Fader i sin Tid udförte og hvoraf jeg troer at Sönnen har den originale Form. Dersom De önsker det, skal jeg gjerne meddele Hr Bissen mit Samtÿkke til at han tager en Afstöbning af Busten til Dem personlig.
Med særdeles Höiagtelse
J.C. Jacobsen
Archive Reference: FA-2-006-00047; kasse F 3