Back to the menu
1868-01-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1868-01-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: brewery technology;
Comments: J. C. Jacobsen sends some samples of barley to Carl and complains about the slow postal service.
Transcription:
Emneord: Bryggeriteknologi;
Attachments: 1868-01-03 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 3,1.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen sender nogle bygprøver til Carl og beklager sig over den langsommelige postgang.
Transskribering:
 
Carlsberg d 3 Januar 1868

Kjære Carl !

Da postgang og Jernbane i denne Tid gaae noget langsomt,- vi have saaledes endnu ikke modtaget de omtalte Julegaver fra Dig - er jeg bange for at de pröver af Bÿg og Malt, som jeg idag afsender til Dig, kunne lide et Ophold underveis og jeg vil derfor nu med et par Ord avertere dig om, at de ere afsendte
N: 1 indeholder malet malt, taget ud af Vægtkassen.
N: 2 er frisk Malt fra Maltkammeret, hvor det var kommen igaar fra Köllen.
N: 3 og 4 ere Pröver af mit bedste Bÿg
N: 5 er 6radet Bÿg fra Vogelius
N: 6 er malt af 6r Bÿg fra Samme

Jeg har med Opmærksomhed sammenlignet Pröverne fra Kl. Schwechat med mine og dermed bemærket:
s. 2
ad 1. Paa Maltets Knusning kan jeg ikke see nogen Forskjel
ad 2. Mit Malt er lidt mindre spiret end Wiener Maltet og derfor ogsaa lidt sværere, nemlig Wiener Maltet veier 87 p (pundtegn) hollandsk og mit veier 89 p (pundtegn). I övrigt er Wiener Maltet ogsaa lÿsere end mit, uagtet mit er törret ved 60 à höist 65 (gradtegn) grader R (i luften under Flagerne) og mit Øl har samme Farve som Wiener Øllet, (hvoraf der er kommen Pröver hertil).
Ad 3 og 4. Disse pröver veie 115 p (pundtegn) hollandsk og vise det gode danske Bÿgs sædvanlige Qualitet saaledes som det leveres fra Landbrugerne. I Aar hörer denne qualitet derimod til Undtagelserne, da Sommeren var meget ugunstig og den sædvanlige Vægt af sidste Höst er kun 111-112 p hollandsk og Kornets Farve er noget mörk. Af sidstnævnte Qualitet er Maltet i No. 2 tilvirket og Forholdet mellem Bÿggets og Maltets Vægt er saaledes 89/111/½ eller = 4/5, hvilket er det sædvanlige Forhold hos mig.
s. 3
For Sammenligningens Skÿld bemærkes at den urensede Pröve af Wiener Bÿg veiede 110 p og den rensede: 112½ p hollandsk.
No. 5 viser vort 6r Bÿg af usædvanlig simpel Beskaffenhed. Det veier kun 105 p hollandsk istedetfor at det i gode Aar veier 108 à 110 p.
No. 6 er Maltet deraf som veier 84 p hollandsk
________________________________________________________________________
 
Dersom Du önsker at vide Vægten i danske Pund pr dansk Tönde, saa behöver Du blot at multiplicere den hollandske Vægt (med 5 red.) og dividere med 3. saa har Du dansk Vægt pr dansk Tönde f. Ex: 114 p hollandsk =5x114:3 =190 p dansk pr Tönde.-
________________________________________________
 
Hvad der har interesseret mig mest at see er Wiener Maltet, der stærk minder mig om det engelske Malt, idet begge udmærke sig ved en glat Overflade. Dette opnaaes i England ved en meget langsom Törring i löbet af 3 à 4 Dage og hÿppig Vanding. Anvendes denne Methode i Schwechat? Hos mig ligger Maltet i 24 Timer paa hver Flage og törres
s.4
saaledes i 48 Timer. Det vendes i Begÿndelsen hver 4de og senere hver 6te Time paa Köllen. Det engelske Malts lÿse Farve skÿldes tildeels Törringen over aaben Ild med Cokes, som udvikle nogen Svovelsÿrling, der blegner - Dette antager jeg ikke er Tilfældet i Wien
____________________________
 
Hermed maa jeg slutte for idag. Jeg glæder mig paa dine Vegne over Udsigten til at beholde din Vens Selskab i længere Tid.
Har Du hört om Erhards have modtaget Porcelainssagerne herfra? fra Gloxin har jeg modtaget en meget venlig Nÿtaarshilsen, som han beder mig at transportere til Dig. Han bebuder tillige en cadeau af en Gaaseleverpostei. Blandt vore nærmeste Venner har jeg i de sidste Dage specielt modtaget Hilsener til Dig fra Lindahl og Vogelius og Sophus, fra hvem der hoslagt fölger et Brev. Med de venligste Hilsener fra din Moder og mig
din Jacobsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 3,1