Back to the menu
1869-12-08, senere end
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1869-12-08, senere end
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Industrial archaeology; brewery technology; brewery design; Carlsberg;
Comments: About the color of the bricks for Mellembryggeriet.
Transcription:
Emneord: Industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning; Mellembryggeriet;
Attachments: 1869-12-08 udateret efter denne dato. Brev til Carl Jacobsen.pdf
Kommentarer: Om farven på mursten til Mellembryggeriet.
Transskribering:
 
Kjære Carl.!
Har Du ikke faaet en Regning eller Factura over Øllet fra Bass, hvoraf man kan see hvilken Slags Øl, der er i hvert Foustg ? - Der staaer intet andet Mærke paa dem end Nummer hvilke jeg formoder referere sig til en Factura.- I hvert Fald maa Du faae Oplÿsning derom paa Bass' Contoir.- De 3 hele Barrels er nummererede 2, 3, og 6 og de 3 halve med Nr. 1, 4 og 5. Svar med omgaaende.
Jeg er nu udtömt for Ideer og Du kan saaledes i Ro granske de forskjellige Alternativer uden at befrÿgte at dine Ideer atter skulle blive "bombarderede" af nÿe Projecter. Naar Du er paa det rene med Hensÿn til Planens Hovedtræk, vil jeg anbefale dig, uden at forsømme Studierne i Brÿggeriet, at udarbeide Detailler.- Det var heller ikke afveien om Du forsögte paa at construere en Facade-
s. 2
tegning, thi til röde Facader bör der anvendes formede, graae Steen til Forziiringer og disse maae bestilles længe forud.
Din J.
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1