Back to the menu
1870-02-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1870-02-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: Mellembrÿggeriet; export;
Comments: On the use of small mines to blow frozen ground during the construction of Mellembryggeriet. About export of beer to England and the very cold weather in Denmark.
Transcription:
Emneord: Mellembryggeriet; eksport
Attachments: 1870-02-11 brev til Carl Jacobsen, uden FA-nummer, æske F 13,1.pdf
Kommentarer: Om brug af små miner til at bortsprænge frossen jord i forbindelse med byggeriet af Mellembryggeriet. Om eksport af øl til England og det kolde vejr i Danmark.
Transskribering:
 
Kjære Carl!
 
Jeg vilde have skrevet til Dig idag, men jeg har ikke havt Tid. Dog maa jeg sende Dig Vexelen til at betale Humlen med.- Da Du har saa gode Forbindelser med "Banken" kan Du let faa det solgt.- Med hvilket Skib afsendes Humlen? Dersom det ikke er her for seent, maa Du gjerne lade den assurere.-
Jeg har faaet en nÿ Ordre fra Theilmann paa - 75 Tdr Øl!. Det gaar godt fremad. Desværre har jeg ikke mere end 15 Tdr af Øl fra forrige Vinter og det nÿe engelske Øl fra i Aar er altfor ungt.- Jeg sender ham derfor - at sige, naar Söen bliver aaben - et Par Tönder af mit sædvanlige baierske Øl til Pröve
s. 2
Det er 2 Maaneder gl, deilig klart og velsmagende, men vistnok ikke bittert nok for Englænderne og ikke spiritueust nok.- Imidlertid er det et Forsög værd. Da jeg kan sælge det for 1£ st pr Tönde og da Tolden ikke kan blive mere end 8 d.- er det muligt at den billige Priis kan friste Folk til at smage det.-
Vi have vedvarende stærk Frost, c -8 R (=-10 C) men heldigvis ikke forbundet med Storm som for nogle Dage siden. Da var Kulden næsten ikke til at udholde.- Denne Frost truer med at standse Jordarbeidet. Jeg lader derfor med Hesbergs hjelp gjöre Forsög paa at sprænge den frosne Jordskorpe ved smaa Miner at et Par Pund Krudt. Paa den Maade kan det gaa, men det bliver maaske for dÿrt.
s. 3
Idag maa Du nöies med dette. Alt vel herhjemme. Lev vel!
Din Jacobsen
 
d 11/2-70
 
Lind har forskrevet Bogen til Brown. Fik Du tegnet Skizze af Frictionsskiven hos Allsop ?
Archive Reference: Uden FA-nummer, æske F 13,1