Back to the menu
1868-01-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Wien
Date: 1868-01-16
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Travel Letter; travel letters; industrial archaeology; brewery technology; brewery design;
Comments: Carl writes about the drying of malt and the quality of the malt kilns in Vienna.
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve; industriel arkæologi; bryggeriteknologi; bryggeriindretning;
Attachments: 1868-01-16 del af brev til J. C. Jacobsen fra Wien, u. eget FA-nr, æske F 3,2.pdf
Kommentarer: Carl skriver om tørringen af malt og køllernes kvalitet i Wien.
Transskribering:
IIII
Torsdag d. 16 Januar
Jeg vilde ikke afsende mit brev førend jeg havde talt om prøverne i blikdåserne men det må blive til næste gang da jeg endnu ikke har haft tid.
Jeg skal blot tilföie en køllebemærkning som jeg glemte.
Vi have undersøgt trækket på køllerne ved at klippe et firkantet stykke papir af 4 t i quadrat (exempler medfølger for at du kan see papirets beskaffenhed).
Vi lægge dette på flagerne efter at have skrabet maltet tilside på den plet, hvor undersøgelsen anstilles. Papiret flaprede naturligviis mere eller mindre og vi belaste det nu med udsøgte middelstore maltkorn indtil det ligger stille
Køllen i Kl Schwechat viste da
s. 2
Her følger en række temperaturangivelser, der ikke transskriberes, red.)
Thermometerangivelserne ere Centigrade og tagne efter et Thermometer ophængt imellem de to etager flager midt i rummet.
På de øverste flager vare i alm 2 eller 3 korn nok til at forankre papiret.
I Gross Schwechat hvor de nyeste kølle ere brugte vi ved 45 C 22 udvalgte korn og 19 korn på de øverste flager (26 korn af størrelse som de danske) på de underste flager) Nu ville vi gjerne vide hvormeget  Du på din Kølle bruger til at befæste det medfølgende stykke papir.
s. 3
I Liesing det berømte nylig byggede Bryggeri brugte vi kun 2-3 Korn på de underste flager i den ene kølle med 47 R i den anden 6 Korn ved 52 R
I Hütteldorf, hvor vi vare igår, brugte vi 7 Korn på de underste Flager 50 C.
Hatt er i dag i Lichtethel og Ottakrig og anstiller experimentet dér.-
Køllen N. 8 og 9 i Kl Schwechat ere de ovenfornævnte med de colossale skorstene.
N. 4. har en mindre höi men meget bredere skorsteen. N. 3. der trækker allerdårligst og vanskelig vil blive varm har en uhyre höi hvælving og en ditto skorsten.
________________

På Mandag reise vi til Pesth.
Jeg vil da have, omtrent 95 gylden til at reise til Pesth til opholdet dér og til at reise til München.
Dersom det ikke slåer til har jeg et par Louis d'ors i reserve og jeg beder Dig ikke at sende mig mønt til Pest for ikke at belemres mere end nødvendigt med den østerigste papirmönt.
s. 4
Hatt fik forleden brev fra sin Fader om at denne önskede at han skulde reise först gjennem Böhmen (Prag (1) Leitmeritz (3) Pilsen (4) Töplitz (2) Nürnberg) og först komme 14-15 dage senere til München. Jeg sagde at han da måtte give afkald på mit selskab og han skrev da tilbage om at fåe planen forandret. Han antager det for sandsynligt at hans fader giver ham frie hænder.
Dersom dette imod forventning ikke skulde skee vilde jeg mulig dog foretrække at lempe mig efter ham da jeg nødig vil have en afbrydelse i vort samliv.
Men jeg vil da ikke kunne komme komme igjennem med min mönt og må da telegrafere. Hvis Du har tid vil et brev poste restante til Pest glæde mig meget. Jeg forlader ialtfald ikke denne by førend Søndag den 26. Januar.
Endnu engang lev. vel.
I Hast
Carl Jacobsen
Archive Reference: u. eget FA-nr, æske F 3,2.pdf