Back to the menu
1868-04-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: München
Date: 1868-04-xx
Author: Jacobsen, Carl
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Thorvaldsen; Bissen; Travel letters; travel letter;
Comments: About 2 reliefs by Thorvaldsen in Münich
Transcription:
Emneord: Rejsebrev; rejsebreve;
Attachments: 1868-04-xx del af brev til J. C. Jacobsen fra München, uden eget FA-nr., kasse F 3,2.pdf
Kommentarer: Om bl.a 2 relieffer af Thorvaldsen i München
Transskribering:
 
 
Begyndelsen af brevet mangler
II
sige aldeles efter min smag og netop således som jeg selv vilde have valgt den i min faders sted.
_________________
 
Om brylluppet er ikke stort at fortælle. Vielsen var lutheransk, da de pågjældende som de fleste af Strasborgs indbyggere ere Lutheraner.
øietuden er ikke nogen skjønhed ikke heller i ungdommens allerførste flor. 23 år, men hun så godt ud da det er smuk skikkelse og det venlige ansigtsudtryk er forhøiet ved præget af forstand. Hun var iført en simpel hvis Atlaskes kjole blot med en Orange bouquet i brystet og en orangekrands om håret.
_____________
 
Dersom der var noget særlig smukt ved Bissens ligbegængelse fortæl mig da derom.
A propos. Der skal være i en Kirke i München to relieffer af Thorvaldsen: Kvinderne ved graven og Engelen der kommer til Maria. De findes ikke i Thorvaldsens Museum men pladsen dertil står ledig.
Dersom Fader ved Thieles bog kunde sige mig i hvilken kirke de findes vilde det fornöie mig da jeg gjerne vilde see dem.
Dere modellerede i 1817 og 1819 i Rom
s. 2
Hatts fader har skrevet til sønnen at han ønskede at denne tiltrådte sin reise allerede i Midten (d. 15de) April men at han burde föie sig efter sine venners önsker såvel heri som i planen (?? red.)
Af bryggeriet i det hele kunde jeg vel fåe seet hvad jeg vilde til den tid, derimod vil jeg gjerne iagttage kjælderfyldningen, som jeg aldrig vil fåe leilighed til at see sådan tilbunds som her, så længe som muligt. Jeg svarede derfor strax at jeg på ingen måde kunde reise førend 1ste Mai men at jeg derimod ganske overlod planen for reisen til Hatt.
Man vil ophøre at brygge så vidt jeg veed lidt ind i Mai, kjælderfyldningen vil således i det tidligste være endt i midten.
Jeg mener nu at jeg godt kan see og erfare alt hvad der kan sees til 1ste Mai, men jeg vil ikke bestemme dagen for afreisen førendjeg har hørt din mening.
 
Afslutningen på brevet mangler
Archive Reference: Uden eget FA-nr. ,kasse 3,2