Back to the menu
1875-09-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-09-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Kgl. Kommisarius ved de Sjællandske Jernbaner
Keywords: Patronage; Carlsberg;
Comments: J. C. Jacobsen withdraws his offer to the Ministry to maintain the railway bridge near Carlsberg. From copy book.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Carlsberg;
Attachments: 1875-09-24 brev til Kgl. Kommisarius ved de Sjællandske Jernbaner, kopibog.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen tilbagekalder sit tilbud til ministeriet om at vedligeholde jernbanebroen ved Carlsberg. Fra kopibog.
Transskribering:


Til
Den Kongelige Kommisarius
ved de sjællandske Jernbaner

I Gjensvar paa Deres Velbaarenheds meget ærede Skrivelse af Gaars Dato undlader jeg ikke at meddele, at jeg i Henhold til de af mig tidligere udviklede Grunde ikke kan finde det forsvarligt at paabÿde fremtidige Eiere af Carlsberg en Forpligtelse til Vedligeholdelsen og eventuelt Fornÿelse af Broen over den nedlagte Jernbae paa de i Ministeriets Skrivelse af 19de April angivne Betingelser.
Da jeg nu erfarer at Ministeriet fastholder disse Betingelser, maa jeg betragte mit Forslag som forkastet og jeg tilbagekalder som Fölge heraf det af mig gjorte Tilbud om at vedligeholde den nævnte Bro.

Ærbödigst
J. C. Jacobsen

Carlsberg d 24 September 1875.
Archive Reference: FA. Kopibog. Kasse F 18