Back to the menu
1876-08-22
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-08-22
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Ørsted, Mathilde
Keywords: Monuments; Jerichau;
Comments: About the date for revealing the H. C. Ørsted Monument
Transcription:
Emneord: Monumenter; J. A. Jerichau;
Attachments: 1876-08-22 brev til Mathilde Ørsted, FA 02-008-00106, Kasse F3.pdf
Kommentarer: Om en dato for afsløringen af H. C. Ørested-monumentet.
Transskribering:
Carlsberg d 22 de August 1876.
 
Kjære Fröken Ørsted.
 
Det har været mig en stor Glæde af Herr Lind at erfare, at der dog er Sandsynlighed for, at De vil kunne være tilstede ved Afslöringen af Deres Faders Monument af det har i den Anledning været mig magtpaaliggende saasnart som muligt at skaffe Dem Underretning om Dagen, da denne Afslöring kan finde Sted. Dette har imidlertid ikke hidtil været mig muligt, deels fordi Bronzestöberen ikke har kunnet angive bestemt til hvilken Dag han kunde være færdig, deels fordi det har været umuligt at erfare hvornaar Kongen kunde være tilstede.- Nu synes der, som temmelig afgjort at Kongen vil være i Viborg d 17 September til Indvielsen af Domkirken og at han efter nogle faa
s. 2
Dages Forlöb vil være her tilbage
Jeg haaber saaledes, at Monumentets Afslöring kan finde Sted omtrent d 23de eller 25de September til hvilken Tid jeg vil gjöre sikker Regning paa Alt vil være færdigt, saa at det kun beroer paa Kongens Bestemmelse efter Hjemkomsten hvilken dag der skal fastsættes.
Forinden Komiteen imidlertid taler med Kongen derom, vilde det være os kjært at erfare om de ovennævnte eller andre nærliggende Dage convenerer Dem for at vi, saavidt det er os muligt, kunne tage Hensyn til Deres Ønske.-
I Haab om at Deres Ophold i Jÿlland fremdeles har virket styrkende paa Deres Helbred, forbliver jeg
Med sand Hengivenhed
Deres J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 02-008-00106, Kasse F3