Back to the menu
1884-06-24
Language: Danish (Denmark)
Location: München
Date: 1884-06-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bestyrelsen for Frederiksborg Museet
Keywords: Armours; Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; armours;
Comments: J. C. Jacobsen informs the board of Frederiksborg about the armors he has bought and about the possibilities for further acquisitions.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; rustninger
Attachments: 1884-06-24 til Bestyrelse for Frdb.Museet vedr. indkøb af rustninger FA 2-009-00027. Kasse F 4.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen skriver fra München om de rustninger han har købt til Frederiksborg og om hvad der ellers er af muligheder for yderligere indkøb.
Transskribering:
München d 24/6. 84
 
Til Bestÿrelsen for Frederiksborg Museet
 
Under mit Ophold her har jeg kjöbt en Kopi af Henrik  2dens Rustning samt nogle historiske Hjelme og Skjolde fra Stolberg-Werningerodes Kunstguss-Fabrik i Ilsenburg og desuden smedede Vaaben af Sværd, Stridsköller, Øxer Hellebarder osv, som jeg antager kunne benÿttes til en forelöbig Decoration af Rosen eller "Ridderstuen", i hvilket Fald jeg vil skjænke disse Sager til Museet. Jeg har Grund til at troe, at jeg fra Fabriken i Ilsenburg vil kunne faae flere historiske Pragtrustninger og venter Svar paa min Fore-spörgsel til min Hjemkomst.-
Hvad de 4 danske Rustninger i Ambraser Samlingen i Wien angaaer
s. 2
ere Udsigterne ikke de bedste.
De 2 af disse. Frederik d. 2des og Daniels Ranzaus' ere meget uanseelige, korte Landsknægtrustninger, som med Lethed kunne copieres i Kunstguss. De 2 andre derimod, Johan og Henrik Ranzaus' ere smukke, blanke Staal-rustninger med nogle (dog ikke menskelige) ciselerede Ornamenter, hvilke maae smedes og vistnok kunde anskaffes til en overkommelig Priis, men Fleishmanns Etablissement havde kun een Arbeider, som kunde udföre slige Ting og denne Mand er nu död.
Da Kunstindistrien i Retning af smedede Arbeider staaer meget höit i Wien vil jeg henstille til Hr Kammerherre Worsaae om han ikke ved sit Bekjendtskab til Bestÿrelsen for Ambrasser Samlingen kunde faae Kopier af de nævnte Rustninger udförte ved Kunstsmede i Wien.

Ærbödigst
J. C. Jacobsen
 
s. 3
Med Hensÿn til den historiske Fremstilling i Museet af Danmarks Fortid, ikke alene af de fornöielige, men ogsaa af bedrövelige Begivenheder, har jeg fundet min Opfattelse deraf fremstillet langt klarere end jeg selv kunde i en Afhandling af Mr Duruy i Revue des deux mondes for Mai, hvorpaa jeg tillader mig at henlede Opmærksomheden.
Archive Reference: FA 2-009-00027. Kasse F 4