Back to the menu
1876-10-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-10-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Carlsberg Laboratory; patronage;
Comments: About the regulations of the Carlsberg Laboratory.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1876-10-03 brev til J. Steenstrup, FA 2-015-00012, F 6.pdf
Kommentarer: Om statutterne vedrørende Carlsberg Laboratorium.
Transskribering:
Kjære Ven !
Tak for de tilsendte Exemplarer af Statuterne, m.m. - Jeg vil sende eet til Fröken Ørsted og eet til Brock; desuden bör Forstanderne hver have eet.
Naar Statuterne skulle offentliggöres og maaskee confirmeres, forekommer det mig, at det detailerede Program for Laboratoriets Virksomhed, a-h incl som jeg nærmest havde meddelt til Oplÿsning for V. Selskab, bör udgaae, da det kun gjælder "for Tiden" og saaledes ikke sÿnes at passe for Statuter. Derimod mener jeg at den sidste Bestemmelse om offentliggjörelse og ingen Hemmeligholdelse bör slaaes fast som statutmæssig.
Begÿndelsen (uden "Ler i"??) kan da redigeres saaledes: "De vundne Resultater offentliggjöres i inden og udenlandske.......osv."
Forinden jeg foretager denne Rettelse i det Exemplar, jeg sender Brock, önsker jeg
s. 2
dog at vide, om Du og Barfoed ere enige deri og om Madvig skal Spörges derom.-
Jeg skriver til Barfoed og gjör ham det samme Spörgsmaal.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen
d 3 October 76
 
Herr Etatsraad Steenstrup
Archive Reference: FA 2-015-00012, F 6