Back to the menu
1881-11-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-11-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Carlsbergfondet; Carlsberg; will; family quarrel;
Comments: About J. C. Jacobsens will and the future of Carlsberg.
Transcription:
Emneord: Testamente; Carlsbergfondet; Carlsberg; familiestrid;
Attachments: 1881-11-15 brev til J. Steenstrup, FA 2-016-00084, F 6.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens testamente og Carlsbergs fremtid
Transskribering:
d 15 November 1881
Kjære Ven !
Hermed sender jeg Dig en ny Udgave af min Testamentariske Disposition samt, til alternativ Anvendelse et Skjöde, som strax kan og skal træde i Kraft, dersom Testamentet ikke bliver bekræftet af Carl, hvortil der ikke er nogen Udsigt, saalænge han fremturer i sine Bestræbelser for at erobre Carlsbergs Navn for sit Brÿggeri og sit Øl.- Dersom han ikke annullerer hvad han i den Retning har foretaget bliver Testamentet casseret og faaer saaledes ingen practisk Betÿdning, men for en Ordens Skÿld bör Udkastet dertil dog forelægges Fondets Direction, för Klubien forelægger det for Carl.-
Hvad Skjödet angaaer, haaber jeg at Directionen vil finde det i Overensstemmelse med de Forhandlinger der i sin Tid bleve förte angaaende det förste Testamente men naar samtlige Medlemmer have gjort sig bekjendte dermed, vil det formentlig være bedst, at jeg samles med dem til en Konference. Maaske kan jeg ogsaa forelöbig
s. 2
conferere med Dig og Barfoed derom, naar Du og han have læst Udkastet.-
Da jeg lever i en stadig Uro for at der kunde tilstöde mig noget för jeg har bragt Carlsberg i den sikkreste Havn, der kan findes, önsker jeg levende at denne Sag kan blive bragt i Orden snarest muligt.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen
 
Herr Etatsraad J. Steenstrup
Archive Reference: FA 2-016-00084, F 6