Back to the menu
1881-11-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-11-16
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Steenstrup, Japetus
Keywords: Family quarrel;
Comments: About the controversies with Carl and the use of the names "Carlsberg" and "Ny Carlsberg"
Transcription:
Emneord: Familiestrid;
Attachments: 1881-11-16 brev til J. Steenstrup, FA 2-016-00086, F 6.pdf
Kommentarer: Om genvordighederne med Carl og brugen af navnene "Carlsberg" og "Ny Carlsberg"
Transskribering:
 
d 16/11- 81
 
Kjære Ven !
Lad mig takke Dig for det varme Venskab, hvorom dit bevægede Sind vidner og for dit velmente Forsæt at ville tale med Carl, i hvilken Anledning jeg dog maa forberede Dig paa at Du vil faae det samme Svar som Lind fik forleden, "at han (Carl) aldrig ville underskrive et Document, hvorved han selv godvillig gav Afkald paa Ny Carlsberg".-
Naar Du udtaler Ønskeligheden af, at jeg selv taler med Carl, seer jeg at Du ikke kjender hans Ondskab imod mig, hverken tidligere eller, især, i den seneste Tid. Jeg sender Dig derfor Klubiens Koncept til den Erklæring jeg efter Stiftamtets Begjæring maatte afgive om Carl's Forsög paa at faae Kgl Bevilling til at kalde hele Komplexet af Bakkegaarden Grund, som han har kjöbt ved Navnet "Ny Carlsberg".
s. 2
Dertil skal jeg föie, at han tiltrods for den Betingelse jeg havde sat for at han maatte kalde sin private Bolig for Ny Carlsberg, har ladet en Declaration thinglÿse, (uden mit Vidende) hvorved han har tillagt den Parcel, hvorpaa hans nÿe Brÿggeri er opfört det samme Navn af "Ny Carlsberg", hvilket jeg vil blive nödt til at söge omstÿrtet ved en Proces.
Endvidere har han i Firmaregistret ladet indföie en Forandring af sit Navn som Brÿgger fra: "C. Jacobsen, junior" til "Jacobsen. Ny Carlsberg"!!
Enhver kan altsaa nu see, at det han stræber efter, er at tilveiebringe en Forvexling mellem mit Øl fra J. C. Jacobsen Carlsberg og hans Øl fra "Jacobsen ny Carlsberg".
s. 3
Saalænge han fortsætter denne skandalöse Færd, vil du let indsee, at jeg hverken kan see eller tale med ham.
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: FA 2-016-00086, F 6