Back to the menu
1864-11-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1864-11-20
Author: Jacobsen, Laura
Recipient: Jacobsen, Carl
Keywords: religious admonitions; piety; prayers; religiousness;
Comments: Letter to Carl with religous admonitions.
Transcription:
Emneord: Religiøse formaninger; fromhed; bøn; religiøsitet;
Attachments: 1864-11-20 brev til Carl Jacobsen.pdf
Kommentarer: Brev til Carl med religiøse formaninger.
Transskribering:
 Den 20 November 1864
Kjære Carl!
Lad os begÿnde denne Gjerning i Guds Navn, gid Du maae have en levende Fölelse af Guds Nærværelse hos Dig; gid Du maatte kunde bede din Gud at hjelpe Dig. Pröv der paa ingen alvorlig Gjerning er for ringe for Gud, at lægge sin almægtige Kraft i. Lÿkkes Gjerningen kun halvt, naar vi have en Fölelse af Guds Bistan, trættes vi ikke, Utolmodigheden faaer ikke fuldkommen Magt med os. Hvor af kommer det vel, at Mennesket faaer undertiden en overnaturlig Kraft til at bære mange store Sorger ? Mennesket bliver i Bönnen Gud lig og er det kun de faae Minutter den varer, efterlader den dog en Tro, et Haab, en Kraft som intet
s. 2
Menneske formaaer at Rokke. Vi faae en Fornemmelse af den höieste Salighed, som ingen anden Fölelse kan maale sig med.  Videnskaben og Kunst, er det skjonne i Verden, men Troen er det Skjönneste og det mægtigste, den forandre det utaaleligste til en let Bÿrde.
Gjentag Verset i din Psalmebog, som Pouli skrev. Der er neppe nogen Dag jeg jo maae sige som Evald
Herre Jesu forund mig Lise og Ro
men revser Du mig med Smerte, Da lær mig at haabe at bede at tro,
O Jesu ! opfÿld Du mit Hjerte.
Og saa kommer Freden i Sjæl og Sind, og at det Store bliver smaat, og for Intet at bære.
Gid Du vilde höre min Bön.- Min förste min daglige Bön til Gud er at han vil böie din Schæl og Tankke mod sig, thi da kan
s. 3
der först komme Noget ud af din Gjerning, og alle de Goder Du eier, han blive dig til Velsignelse Naar du beder om dem og med Tak modtager dem. Thi da först tör du kalde dig en Christen, og da först kan du föle sand Lÿkke.
Din Moder
Archive Reference: 2-023-00016 æske F 7