Back to the menu
1886-04-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-04-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Faustman & Östberg
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; philanthropy; The Neptune Fountain;
Comments: About the inscription on the statue of Neptune.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886-04-25 brev til Faustman og Østberg, vedr. Neptunspringvandet FA 2-011-00006, F5.pdf
Kommentarer: Om bl.a. inskriptionen på Neptunstatuen.
Transskribering:
 
 
Copi
 
Carlsberg 25/4-86
 
Herr Faustman & Østberg
Stockholm
 
Det har glædet mig meget af Deres ærede Brev af 22 d.M. at erfare at Stöbningen af Fontaine-Statuerne til Frborg er saavidt fremskreden, at der er Udsigt til at hele Bestillingen kan blive færdig allerede i November d.A. Jeg haaber at faa Leilighed til at besöge Stockholm i August Maaned og at jeg da vil have den Fornöielse at see den större Del af Statuerne stöbte.
Da Neptunfontainen skal være et Monument til Erindring om Kong Christian d. 4des Virksomhed som Bygmester af Frborg Slot, er der vigtigt at Inscriptionen med
s. 2
Mesterens Navn og Aarstallet 1617 anbringes paa Plinten under Neptun Statuen, men dersom der er Plads, bör der tilföies: "Copi, udfört af Faustman & Østberg 1886".
 
Med udmærket Höiagtelse
 
Archive Reference: FA 2-011-00006, F5